Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

O wojsku i historii w ZS nr 2

27 lutego 2015 r. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim lekcję historyczno-wojskową z udziałem patrolu rozminowania, przedstawiciela WKU  i kombatanta II wojny światowej.

Lekcje historyczno-wojskowe są jedną z form kształtowania postaw patriotycznych  i proobronnych młodzieży. Współpraca ZOR RP z ZS nr 2 twa już od wielu lat. 
W spotkaniu z młodzieżą szkolną ZOR RP reprezentowali: płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG, płk rez. Dariusz Zielonka – wiceprezes ZG,  por. w st. spocz. Janusz Zbigniew Zajączkowski, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesław Morawski, Roman Kaczorowski i Piotr Romaniuk.

Spotkanie z młodzieżą rozpoczęła prelekcja kpt. Krzysztofa Dziurdzi z WKU Warszawa – Ochota. Wyjaśnił on uczniom m.in. kwestie związane ze służbą przygotowawczą, Narodowymi Siłami Rezerwowymi i służbą zawodową.

W nawiązaniu do wypowiedzi przedstawiciela WKU, Piotr Romaniuk – dowódca Regionalnego (nowodworskiego) Oddziału Obrony Terytorialnej zachęcał młodzież do wstępowania w jego szeregi i szkolenia się w zakresie umiejętności udzielania  pomocy lokalnej społeczności w razie jakichkolwiek zagrożeń w czasie pokoju,  jak i kryzysu militarnego i wojny.

Dużą atrakcją dla uczniów była możliwość zapoznania się ze sprzętem jakim posługują się żołnierze patrolu rozminowania podczas akcji rozpoznania, usuwania  i niszczenia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego.  O postepowaniu w przypadku zetknięcia się z tymi przedmiotami oraz o specyfice pracy patrolu rozminowania nr 19,  opowiadał jego dowódca st. chor. sztab. Andrzej Kucharski. Patrol rozminowania nr 19, podobnie jak dwa inne patrole, których terenem działania jest województwo mazowieckie stacjonują w Nowym Dworze Mazowieckim i podlegają dowódcy 2 pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu.

Kpt. rez. Szczepan Dąbek przedstawił uczniom prezentację multimedialną na temat Twierdzy Modlin. W swojej prezentacji zawarł wiele interesujących szczegółów dotyczących budowy i funkcjonowania modlińskiej twierdzy.

Ogromne zainteresowanie młodzieży wywołały wspomnienia dotyczące okresu  II wojny światowej i życia w przedwojennym Nowym Dworze Mazowieckim, którymi podzielił się z uczniami Roman Kaczorowski – 91 – letni kombatant II wojny światowej i rodowity nowodworzanin. Młodzież z zaciekawieniem słuchała jego opowieści o latach przedwojennych, jego udziale w wojnie obronnej 1939 r., podejmowanych działaniach konspiracyjno-sabotażowych na terenie Nowego Dworu podczas okupacji, pomocy ludności żydowskiej żyjącej w wydzielonym przez Niemców getcie, uwolnieniu 4 Polaków zamurowanych w jednym z pomieszczeń przez gestapowców opuszczających w styczniu 1945 r. miasto, próbie wysadzenia naprawianego w gdańskiej stoczni niemieckiego okrętu podwodnego. "Nie doszło jednak do tego-opowiadał pan Roman-ponieważ bomba tlenowa, za pomocą której  mieliśmy tego dokonać miała być dostarczona barką z Warszawy. Tymczasem 1 sierpnia 1944 r. wybuchło w Warszawie powstanie i sprawa upadła”.

Po zakończonych prelekcjach wszystkim prelegentom podziękowała Beata Kisiel – zastępca dyrektora ZS nr 2. W rozmowie z Ewą Malasiewicz – dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 ustalono, że tego typu spotkania będą kontynuowane.

 (k)

Fot. Bolesław Morawski

  • 1
  • 10
  • 11
  • 12