Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ZOR RP na jubileuszu 25-lecia Muzeum Katyńskiego

29 czerwca 2018 r. delegacja Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczyła w obchodach 25 – lecia utworzenia Muzeum Katyńskiego.

ZOR RP reprezentowali: wiceprezes ZG Marcin Łada, chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński i kombatantka- żołnierz i sanitariuszka Powstania Warszawskiego por. w st. spocz. Zofia Biernacka - córka kpt. Feliksa Olbrysza zamordowanego w 1940 r. w Katyniu.

Uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w której odprawiono uroczystą mszę św. Dalsze uroczystości odbywały się w siedzibie Muzeum Katyńskiego , na terenie Cytadeli Warszawskiej.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele rodzin katyńskich i policyjnych, przedstawiciele MON, policji, straży pożarnej, władz samorządowych i środowisk patriotycznych.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej głos zabrał dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, który przeczytał list Ministra Mariusza Błaszczaka do zebranych. Usłyszeliśmy m.in.: prawda o Katyniu przetrwała i zwyciężyła. Walka z kłamstwem katyńskim to jedna z najważniejszych i najbardziej szlachetnych kart historii naszego narodu. Wielkie dzieło odważnych ludzi, zwłaszcza rodzin katyńskich, które przez lata wytrwale głosiły słowo prawdy. Dziękuję Muzeum Katyńskiemu za znakomite wywiązywanie się z zadania służenia prawdzie, narodowej pamięci i tożsamości, zadania które jest jednym z najważniejszych części jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski.

Podczas uroczystości odczytano także list do zebranych Jana Józefa Kasprzyka Szefa Urzędu Do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych, w którym zawarte były m.in. serdeczne życzenia dla pracowników Muzeum Katyńskiego i podziękowania za ich dotychczasową działalność.

Podczas spotkania głos zabrał Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego dr Adam Buława. Powiedział m.in.: Muzeum Katyńskie powstało dzięki współdziałaniu Federacji Rodzin Katyńskich, a także ówczesnego dyrektora MWP Zbigniewa Święcickiego w 1993 roku. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, jakie jest znaczenie zbrodni katyńskiej w dziejach polskich sił zbrojnych i narodu polskiego.

Zbrodnia Katyńska, losy polskich jeńców w 1939 r., ofiar niewypowiedzianej agresji, wpisują się w ciąg losów polskich jeńców, konfliktów z Moskwą, a później z Rosją. Poczynając od wojen za czasów Batorego, za czasów Wazów, przez wiek XVIII w walce o przeciwstawienie się rosyjskiej dominacji w czasach Konfederacji Barskiej, obrońców Konstytucji 3 Maja czy Powstania Kościuszkowskiego. Wiek XIX to jeńcy polskich zrywów niepodległościowych Powstania Listopadowego i Powstania Styczniowego. Można wyróżnić specjalną, odrębną kategorię dla jeńców konfliktów zbrojnych z Rosją Sowiecką w roku 1920, w roku 1939, a także w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, kiedy to represje sowieckie dotknęły polskich bohaterów podziemia niepodległościowego. Ci ostatni spotkali się ze specjalnym natężeniem wrogości i agresji- mówił Adam Buława.

Miejsce rzezi katyńskiej w dziejach narodu polskiego jest efektem rosyjskiej woli zemsty. Wielkomocarstwowa Rosja mściła się w ten sposób za ciąg upokorzeń zadanych przez Polaków, poczynając od wielkiej smuty, od obecności Polaków na Kremlu…aż po rok 1920, wiktorię warszawską i wiktorię niemeńską, które stały się powodem do odwetu dla Stalina. Słowo Katyń to symbol i punkt odniesienia, który wpisał się w wyznaczniki losów Polaków w okresie II wojny światowej obok Oświęcimia, Palmir, Ponar i Wołynia.

Dyrektor Adam Buława poinformował zebranych, że obecnie wzgórze żoliborskie ma być terenem, gdzie się materializuje nowa wizja zagospodarowania tego miejsca, jako tzw. Cytadeli Muzeów. Znajdzie się tu Muzeum Historii Polski, główna siedziba Muzeum Wojska Polskiego, już funkcjonuje 10 Pawilon czyli oddział Muzeum Niepodległości i Muzeum Katyńskie, które jest swego rodzaju zwycięstwem prawdy o Katyniu

Głos zabrał także Sławomir Frątczak kierownik Muzeum Katyńskiego: to co się stało przez 25 lat można podzielić na 3 etapy, od zarania przez 16 lat w mieszkaniu zastępczym, przez 4 lata w mieszkaniu rotacyjnym , a od 17 września 2015 r. w mieszkaniu docelowym, to jest potwierdzenie prawdy kanonicznej, niech żywi nie tracą nadziei, bo ona zawsze umiera ostatnia. Muzeum to jeden wielki relikwiarz, którego by nie było, gdyby nie determinacja rodzin katyńskich i ich walka o to, by prawda nie dała się zgładzić.

Sławomir Frątczak wspomniał osoby, które miały największy udział w tworzeniu muzeum, w tym także osoby już nieżyjące, m.in. ks. Zdzisława Peszkowskiego, Bożenę Łojek, Andrzeja Sariusz-Skąpskiego i wielu innych. Podziękowania złożył także wielu instytucjom, w tym MON za wspieranie działalności muzeum i darczyńcom.

Podczas uroczystości przemawiali do zebranych także: Izabella Sariusz-Skąpska, Teresa Bracka, dr Ewa Kowalska i Anna Wesołowska. Odznaczono także osoby szczególnie zasłużone rzecz Muzeum Katyńskiego.

Decyzją Dyrektora Muzeum Wojska Polskiego odznaką honorową Muzeum Wojska Polskiego odznaczeni zostali: płk w st. spocz. Zbigniew Święcicki, wieloletni dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i płk w st. spocz. Zdzisław Sawicki, pierwszy kierownik Muzeum Katyńskiego. Medalem pamiątkowym im. płk. Bronisława Gembarzewskiego odznaczeni zostali pracownicy Muzeum Katyńskiego: dr Ewa Kowalska, dr Tomasz Szczepański, Mirosław Duszak, Longin Piórkowski, Sebastian Karwat,

Orzełkiem katyńskim kierownik Muzeum Katyńskiego uhonorował: płk. Artura Gałeckiego – Dyrektora Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, Annę Putkiewicz - Zastępcę Dyrektora WIW - Redaktor Naczelną Redakcji Internetowo-Wydawniczej, Mchała Wiatera – Szefa Oddziału Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa, Izabellę Sariusz-Skąpską – Prezesa Federacji Rodzin Katyńskich, Teresę Bracką – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r., Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Rodziny Policyjnej 1939 w Łodzi, Annę Wesołowską – Prezesa Zarządu Głównego Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Marka Krystyniaka – Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, Włodzimierza Dusiewicza – z Rodziny Katyńskiej w Warszawie, prof. Mariana Głoska – kierownika ekipy prowadzącej ekshumacje w Katyniu, prof. dr. hab. Andrzeja Kolę – kierownika ekipy archeologów prowadzących badania ekshumacyjne w Charkowie i Bykowni, prof. dr hab. Annę Drążkowską z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dariusza Matlaka – Zastępcę Dyrektora MWP ds. Inwestycyjnych, płk w st. spocz. Zbigniewa Święcickiego – byłego Dyrektora MWP, płk w st. spocz. Zdzisława Sawickiego – pierwszego Kierownika Muzeum Katyńskiego, Jerzego Kalinę – głównego projektanta ekspozycji stałej Muzeum Katyńskiego.

 

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod batutą sierżanta sztab. Daniela Grodzińskiego. Był także czas na złożenie wieńców przed memoriałem i zapalenie zniczy pamięci.

Dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do powstania Muzeum Katyńskiego, jedynego takiego niezwykłego muzeum, które eksponuje pamiątki- relikwie wydobyte z dołów śmierci, z miejsc straceń przedstawicieli polskiej inteligencji. Wśród tych Bohaterów było wielu przedstawicieli przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkim oddajemy hołd i pamiętamy o ofierze Ich życia. Cześć Ich Pamięci!

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04