Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Okręg Lubelski ZOR RP uczestniczył w XVIII Zaduszkach Kresowych  w Lublinie

7 listopada 2021 r., po raz osiemnasty w Lublinie, odbyły się Zaduszki Kresowe. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

Okręg Lubelski Związku Oficerów Rezerwy i Związek Piłsudczyków Oddział Lublin reprezentowali: Lech Marczak - prezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma - wiceprezes Okręg Lubelskiego ZOR RP, kpt. w st. spocz. Andrzej Bis i por. w st. spocz. Ryszard Gołąb.

W kościele Pobrygidkowskim p.w. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej w Lublinie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji Polaków poległych i zamordowanych w obronie Kresów Wschodnich RP: Lwowa, Grodna i Wilna, pomordowanych na Żytomierszczyźnie, w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni, Ponarach, na Wołyniu i na terenach województw lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, za zmarłych w sowieckich łagrach na Syberii i w Kazachstanie oraz za zmarłych członków organizacji kresowych.                        

W uroczystościach wzięli udział m. in. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, członkowie Towarzystw Kresowych: Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, Towarzystwa Przyjaciół Krzemieńca i Ziemi Wołyńsko – Podolskiej, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin, Stowarzyszenia Wspólnota Polska, oraz Związku Sybiraków.

Po mszy św., uczestnicy Zaduszek, udali się do kościoła OO. Dominikanów na Starym Mieście, gdzie pod Tablicą Ponarską upamiętniającą Polaków zamordowanych w Ponarach na Litwie w czasie II wojny światowej złożone z zostały kwiaty i zapalone znicze.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przeszli na plac Zamkowy, gdzie pod pomnikiem Lwa „Symbolu Lwowa” nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Tomasz Dyzma

Foto: Andrzej Bis

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04