Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy RP

17 czerwca 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyły się obchody Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas których uhonorowano odznaczeniami, ryngrafami, dyplomami członków Związku i osoby z nim współpracujące.

 

Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewaniu hymnu państwowego, prowadzący uroczystość - ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski przedstawił program obchodów.

 

Przybyłych gości, powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Byli wśród nich m.in.: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, gen. bryg. Kazimierz Dyński - reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ks. por. Arnold Zimnicki – delegat Biskupa Polowego WP, Magdalena Sawka – reprezentująca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, 99 – letni kombatant Roman Kaczorowski - najstarszy członek Związku i Honorowy Obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

W wystąpieniu okolicznościowym płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że najważniejszym przedsięwzięciem w pierwszym półroczu 2023 r. był ogólnopolski konkurs historyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej zatytułowany „Generał Władysław Anders, patriota i bohater – dowódca 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”. Podkreślił, że w tym czasie członkowie Związku zorganizowali lub współorganizowali około 140 przedsięwzięć. Dodał, że 6-7 października 2023 r. Związek będzie organizatorem III Pielgrzymki Członków Związku na Jasną Górę i obchodów Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie. Poinformował również, że obiekt kasyna oficerskiego w Twierdzy Modlin, którego remont dobiega końca, zgodnie z wnioskiem złożonym przez samorząd Nowego Dworu Mazowieckiego w 2018 r., ma być m.in. siedzibą Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podczas uroczystości przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP nowego członka, wręczono odznaczenia, ryngrafy, i dyplomy.

 

Do ZOR RP przyjęty został Michał Zygmunt z Warszawy. Tytuł „Członka Honorowego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” nadano ppłk. SG w st. spocz. Markowi Krystyniakowi – Prezesowi Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i Wiceprezesowi Federacji Rodzin Katyńskich.

 

Następnie przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Tę część uroczystości prowadziła Teresa Stroińska – Macińska.

 

Medalami nadanymi przez Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczeni zostali: „Pro Bono Poloniae”: Teresa Stroińska-Macińska, kpt. rez. Radosław Gądek, Lech Marczak; „Pro Patria”: kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki i por. rez. dr Andrzej Gumieniczek.

 

Medalem „Milito Pro Christo” nadanym przez Biskupa Polowego WP uhonorowany został płk rez. Alfred Kabata.

 

Medalem z okazji Jubileuszu XX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. odznaczeni zostali: ppłk. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, ks. por. Arnold Zimnicki, a medalem Za Zasługi dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.: gen. bryg. Kazimierz Dyński, mjr Rafał Magoń, Zbigniew Kuleta.

 

Medalem Jadwigi Dunin Borkowskiej - Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”, nadanymi decyzją Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, odznaczeni zostali: ppłk. w st. spocz. Henryk Marciniak, st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Jadwiga Kaczorowska.

 

Medalem Pamiątkowym 100. lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich „Z ziemi włoskiej do Polski - Monte Cassino”, na wniosek Jarosława Olbrychowskiego – Prezesa Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, odznaczeni zostali: płk rez. Alfred Kabata, Marcin Łada, Michał Krzysztof Wykowski.

Zarząd „Rodziny Katyńskiej” w Warszawie, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, za długoletnie upamiętnianie ofiar zbrodni Katyńskiej nadał Pamiątkowe Guziki Katyńskie: st. chor. w st. spocz. Stefanowi Wyszyńskiemu - prezesowi Koła Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie i członkowi Zarządu Głównego, Ewie Malasiewicz - dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Jackowi Kowalskiemu – burmistrzowi Nowego Dworu Mazowieckiego oraz medale okolicznościowe „Prawda i Pamięć”: Beacie Kisiel – zastępcy dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim i członkom Związku Oficerów Rezerwy RP: Barbarze Oleksiewicz, ks. por. Arnoldowi Zimnickiemu, asp. sztab. rez. Jerzemu Jędrusikowi, plut. rez. Damianowi Liszczykowi, Dariuszowi Makowskiemu, Dariuszowi Silowi.

 

Zarząd Regionalny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, nadał Srebrny Medal Zasługi: ppłk. rez. Krzysztofowi Tomaszewskiemu, ppłk. rez. Jerzemu Białoskórskiemu, Romanowi Kaczorowskiemu, Henrykowi Ruszczykowi.

Decyzją Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie Strzeleckim Krzyżem Zasługi odznaczono: płk. w st. spocz. Henryka Łazarskiego, mjr. Piotra Szczepaniaka, Wiesławę Karczmarczyk, Jarosława Olbrychowskiego, Krzysztofa Pąka, Mariusza Świecę.

 

Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nadał Medale Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: asp. sztab. rez. Jerzemu Jędrusikowi, plut. rez. Damianowi Liszczykowi.

 

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP uhonorowano: kpr. rez. Stanisława Wykowskiego, Dorotę Bargieł – Kurowską - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie, Annę Pojedyniec – nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie. Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczono: Sławomira Frątczaka – kierownika Muzeum Katyńskiego w Warszawie, Sebastiana Sosińskiego – dyrektora obiektu „Twierdza Modlin”.

 

Okolicznościowym ryngrafem Związku, w dowód uznania za dotychczasową współpracę, uhonorowano: kpt. Jacka Bednarza - szefa Sekcji S2 - 2 stargardzkiego batalionu saperów.

 

Dyplomy, w dowód podziękowania za udział w uroczystości nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, którego Związek był jednym z darczyńców, otrzymali: płk rez. Alfred Kabata, ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Teresa Stroińska-Macińska i Wiesława Karczmarczyk.

 

Listy okolicznościowe do uczestników Święta skierowali: Wicemarszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa – Błońska, córka gen. Władysława Andersa - Anna Maria Anders – Ambasador RP w Rzymie, która jest Członkiem Honorowym Związku i matką chrzestną jego sztandaru, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, płk Bogusław Marek – dowódca 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Joanna Stomska – dyrektor i Łukasz Sitarz – nauczyciel Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach.

 

Okolicznościowe ryngrafy i upominki przekazali: gen. bryg. Sławomir Kojło – dowódcza 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej, Małgorzata Wachowicz – dyrektor oraz Danuta Piotrkowicz – zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, Dorota Bargieł – Kurowska – dyrektor i Anna Pojedyniec – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Józefa Piłsudskiego w Tarnowie.

 

Zabierając głos, uznanie dla działalności Związku wyrazili oraz złożyli okolicznościowe życzenia: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych - reprezentujący Dowódcę Generalnego RSZ, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Marek Krystyniak - Wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich; Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie.

 

Wśród zaproszonych gości biorących udział w uroczystości byli m.in. Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Paweł Calak – Wicestarosta Nowodworski, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Sawka – reprezentująca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gen. bryg. Kazimierz Dyński i ppłk Sławomir Borychowski - reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ppłk. Janusz Strumidło – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP i Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP, Ks. por. Arnold Zimnicki – delegat Biskupa Polowego WP – kapelan ZOR RP, ppłk rez. Waldemar Bomba reprezentujący Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Arkadiusz Wingert – reprezentujący Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej, Sławomir Frątczak - Kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, ppłk. Piotr Żebrowski – reprezentujący Dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, mjr. Piotr Szczepaniak reprezentujący Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów, mjr. Dariusz Piotrak reprezentujący Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Ochota, kpt. Jacek Bednarz - reprezentujący Dowódcę 2 stargardzkiego batalionu saperów w Stargardzie, ppłk SG rez. Marek Krystyniak – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie i Wiceprezes Federacji Rodzin Katyńskich, Michał Krzysztof Wykowski – Prezes „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku”, Jarosław Olbrychowski – Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi, Małgorzata Wachowicz i Danuta Piotrkowicz – Dyrektor i zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance, Ewa Malasiewicz i Beata Kisiel – Dyrektor i zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Beata Janas, która wkrótce obejmie stanowisko dyrektora szkoły, Dorota Bargieł – Kurowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Tarnowie i Anna Pojedyniec - nauczyciela tej szkoły, Urszula Przymus – Prezes Rady Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej, Sebastian Sosiński – Dyrektor Obiektu Twierdza Modlin i przedstawiciel Fundacji Nasza Historia, phm. Łukasz Piwko – Komendant Hufca Nowy Dwór Mazowiecki.

 

(k)

Foto: Marcin Łada i Wiesława Karczmarczyk

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03