Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obchody Święta Żołnierza Rezerwy w Częstochowie. III Pielgrzymka ZOR RP na Jasną Górę

7 października 2023 r., Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej zorganizował w Częstochowie, ogólnopolskie obchody Święta Żołnierza Rezerwy, Święto poprzedzone było pielgrzymką związkową na Jasną Górę, zwieńczoną Apelem Jasnogórskim, który odbył się 6 października 2023 r.

 

Święto Żołnierza Rezerwy przypada 10 października i ustanowione zostało przez MON w 2019 r. Nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem 10 października 1410 r., co doprowadziło do podpisania pokoju w Toruniu w 1411 r., kończącego Wielką Wojnę z Zakonem Krzyżackim.

 

 

Obchody odbywały się pod patronatem Ministra Obrony Narodowej, Prezesa IPN i Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Partnerem wspierającym był Prezydent Miasta Częstochowy.

 

Patronat medialny nad obchodami objęli: Polska Zbrojna, Gazeta Częstochowska, Gazeta Regionalna, Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Telewizja Lokalna w Częstochowie ORION, wczestochowie.pl, zdrowaczestochowa.pl, Życie Częstochowy i Powiatu.

 

Wojskową asystę honorową wystawił 5 pułk chemiczny im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach.

 

Ceremonialną oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa w Bytomiu.

 

Poczet sztandarowy Związku Oficerów Rezerwy RP stanowili: ppor. Kamil Kamiński, plut. Tomasz Lusak i kpr. Michał Gruszka.

 

Obchody Święta Żołnierza Rezerwy rozpoczęły się na Placu Pamięci Narodowej od meldunku jaki dowódca uroczystości mjr Grzegorz Klose złożył gen. bryg. Cezaremu Janowskiemu - reprezentującemu Szefa Sztabu Generalnego WP. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego głos zabrał Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, a następnie płk rez. Alfred Kabata - prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, który powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in.: Andrzej Szewiński – poseł na Sejm RP, Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy, gen. bryg. Cezary Janowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Kazimierz Dyński – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Po powitaniu zaproszonych gości płk rez. Alfred Kabata wygłosił przemówienie okolicznościowe. W swoim przemówieniu podkreślił, że: Żołnierze rezerwy przez wieki stawiali się na wezwanie Rzeczpospolitej, będąc gotowi w każdej chwili stanąć do szeregu, aby walcząc w obronie ojczyzny, wypełniając złożoną przysięgę. Walcząc o Polskę, niejednokrotnie dawali przykład postawy godnej naśladowania, oraz oddania sprawie tradycji oręża polskiego. Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, którego 100 – lecie obchodziliśmy w ubiegłym roku, jest organizacją dla której to święto ma szczególne znaczenie. Nasi poprzednicy, których tradycję kontynuujemy, przeszli surowy egzamin podczas II wojny światowej. W trakcie mobilizacji, jak i w samych działaniach we wrześniu 1939 roku, oficerowie rezerwy – członkowie ZOR RP - okazali się wysokiej klasy dowódcami różnego szczebla dowodzenia oraz wykazali się bohaterstwem, odwagą i wysokim morale, za co wyróżniani byli Krzyżami Wojennymi Virtuti Militari i Krzyżami Walecznych. (…) Obecnie, członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej będąc w rezerwie z pełnym oddaniem wywiązują się ze swoich obowiązków obywatelskich i żołnierskich. Z zaangażowaniem uczestniczą w ćwiczeniach żołnierzy rezerwy i szkoleniach. Swoją postawą dają przykład prawdziwego patriotyzmu i oddania Ojczyźnie, wierności przysiędze wojskowej oraz przywiązania do tradycji oręża polskiego.

 

Następnie, głos zabrał gen. bryg. Cezary Janowski podkreślając znaczenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej w kształtowaniu postaw patriotycznych i proobronnych młodzieży i zachęcaniu jej do wstępowania w szeregi WP.

 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń. Decyzje o ich nadaniu odczytał prowadzący uroczystość - ppor. Adam Dłużniak.

 

Odznaczeni zostali: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju nadanym przez Ministra Obrony Narodowej; kpt. Radosław Gądek, Medalami nadanymi przez Biskupa Polowego Milito Pro Christo – Marcin Łada, Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki – ppor. Adam Dłużniak, Złotym Medalem Za Zasługo Dla ZOR RP – gen. bryg. Kazimierz Dyński, Medalem Za Zasługi Dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku – gen. bryg. Cezary Janowski.

 

Po zakończeniu ceremonii wręczenia odznaczeń odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową.

 

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Jako pierwsza kwiaty złożyła delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP wraz z gen. bryg. Cezarym Janowskim i gen. bryg. Kazimierzem Dyńskim.

 

Po złożeniu kwiatów odegrano sygnał „Śpij Kolego” i pieśń reprezentacyjną Wojska Polska.

 

Uroczystość na Placu Pamięci Narodowej zakończyła defilada kompanii honorowej i uczniów klas mundurowych.

 

W godzinach od 10.00 do 14.00 na placu Władysława Biegańskiego zaprezentowano sprzęt wojskowy oraz sprzęt innych służb mundurowych, grup rekonstrukcyjnych i stowarzyszeń, z którym mogli się zapoznać mieszkańcy miasta i uczniowie częstochowskich szkół.

 

Druga część obchodów odbyła się w Ratuszu Miejskim, w drodze do którego, przedstawiciele ZOR RP Sztabu Generalnego WP i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych złożyła kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Podczas drugiej części uroczystości jej uczestnicy zapoznani został iż prezentacja multimedialną zatytułowaną: „100 lat Związku Oficerów Rezerwy RP. Historia i współczesne osiągniecia”

 

Ppor. Adam Dłużniak – prowadzący uroczystość, odczytał listy okolicznościowe nadesłane do organizatorów i uczestników obchodów Święta Żołnierza Rezerwy przez Annę Marię Anders - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, która jest matką chrzestną sztandaru i członkiem honorowym naszego Związku, ministra Jana Józefa Kasprzyka – Szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i Roberta Magdziarza – II Wicewojewodę Śląskiego.

 

Wysłuchano informacji o książce „Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1922 – 1939” autorstwa płk. rez. Alfreda Kabaty.

 

Przyjęto nowych członków w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP. Nowymi członkami Związku zostali: kpt w st. spocz. Stanisław Gmitruk z Częstochowy, kpt. rez. Janusz Rzepka z Krasnegostawu, ppor. rez. Piotr Kowalski z Poniatowej.

 

Wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Otrzymali je: Złoty Medal Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej - ks. por. Arnold Zimnicki, kpr. Michał Gruszka, Wojciech Szynkora; Medal Za Zasługi Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 rokumjr Grzegorz Klose; Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) - Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, ppłk. Robert Małkowski – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów, Maciej Świderski – Prezes Klubu Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, Jan Musiał - wiceprezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK, Wacław Dubiel – Członek Okręgu Śląskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Marzena Staniek – instruktor strzelectwa sportowego LOK „Grom” Tarnobrzeg; Krzyż 160 Lat Powstania Styczniowego - ppor. rez. dr. Ryszard Stefaniak, plut. rez. Artur Wojciechowski, Dariusz Makowski; Medal Pamiątkowy 100. lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich w Rzymie „Ziemi włoskiej do Polski – Monte Cassino” kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki; okolicznościowy „Guzik Katyńskippłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski i ppłk rez. Krzysztof Tomaszewski; medal pamiątkowy „Prawda i Pamięć” - ppor. Adam Dłużniak, Krzysztof Pąk, Mariusz Świeca; Medal im. Jadwigi Dunin Borkowskiej - Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” - Teresa Stroińska – Macińska; Strzelecki Krzyż Zasługi - mjr. Rafał Magoń, kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, plut. rez. Damian Liszczyk; Srebrny Medal Za Zasługi Dla WOPR – Lech Marczak; ryngraf ZOR RP – plut. Tomasz LusakZwiązek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył medalem Stanisława Gmitruka - wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

Ppłk Mariusz BłaszczykSzef WCR w Krakowie w uznaniu działań podejmowanych przez ZOR RP przekazał płk. rez. Alfredowi Kabacie okolicznościowy ryngraf.

 

Podczas tej części uroczystości głos zabrali: gen. bryg. Cezary Janowski, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, dr Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

Zebrani wysłuchali również koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu młodzieży częstochowskich szkół.

 

Na zakończenie członkowie Związku i zaproszeni goście zwiedzili Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

 

 

XXX

 

W przeddzień obchodów Święta Żołnierza Rezerwy w ramach III Pielgrzymki na Jasną Górę na błoniach jasnogórskich przy Pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza odbył się uroczysty capstrzyk. Meldunek o rozpoczęciu pielgrzymki płk. rez. Alfredowi Kabacie złożył wiceprezes ZG ppłk Krzysztof Tomaszewski, a błogosławieństwa uczestnikom pielgrzymki udzielił kapelan Związku – ks. por. Arnold Zimnicki.

 

Delegacja Związku złożyła kwiaty na Pomniku Grobu Nieznanego Żołnierza, przy którym wartę honorową pełnili częstochowscy harcerze.

 

Najważniejszym punktem pielgrzymki był udział w Apelu Jasnogórskim, podczas którego błogosławieństwa pielgrzymom udzielił arcybiskup Wacław Depo - Ordynariusz Częstochowski.

 

Po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego płk rez. Alfred Kabata wręczył Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) Ojcu Eustachemu Rakoczemu – Jasnogórskiemu Kapelanowi Żołnierzy Niepodległości, współpracującemu od wielu lat z ZOR RP.

 

W obchodach Święta Żołnierza Rezerwy udział wzięli m.in.: Andrzej Szewiński – Poseł na Sejm RP, Stanisław Gmitruk – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Łukasz Kot- wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, dr. Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Krzysztof Smela – Starosta Częstochowski, Jacek Olczyk – Wójt Gminy Pątnów k. Wielunia, Zofia Wojtysiak – Kowalik – Dyrektor Biura Poselskiego posła Zdzisława Wolskiego, Maksymilian Sokół Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, gen. bryg. Cezary Janowski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, gen. bryg. Kazimierz Dyński reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, ks. por. Arnold Zimnicki – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP – delegat Biskupa Polowego, ppłk. Antoni Półtorak – Zastępca dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk Adrian Klimek – Zastępca Szefa Ośrodka Zamiejscowego w Katowicach Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Robert Małkowski - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów, ppłk. Piotr Tadeusiak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach, ppłk. Lucjan Paździora - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie, ppłk. Mariusz Błaszczyk - Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie, ppłk Magdalena Błaszczak – Dowódca 34 Śląskiego dywizjonu rakietowego w Bytomiu, insp. Dariusz Kiedrzyna – komendant Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, Artur Hołubiczko – Komendanta Straży Miejskiej w Częstochowie, Zygmunt Plewa – Radny Gminy Pątnów k. Wielunia, Rafał Piotrowski - Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Justyna Matuszczyk Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach w Gminie Pątnów k. Wielunia, Martyna Bil Wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach oraz nauczycielki tej szkoły: Bożena Kiedos i Anna Żarnowska, Łukasz Sitarz – reprezentujący Dyrektor Centrum Edukacji Ekonomiczno – Handlowej w Tarnowskich Górach, Dariusz Ryś – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra Fredry w Częstochowie, Małgorzata Darocha – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie, Małgorzata Płatek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie, Mariusz Zawada – Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie, Elżbieta Kowalczyk – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rędzinach, Artur Raźniaka – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rzerzęczycach, Panią Olga Gonera – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie, ppłk. Marian Biecek - Prezes Zarządu Terenowego Związku Żołnierzy WP w Częstochowie, Jana Musiał – Wiceprezes Okręgu Śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Wacław Dubiel – Członek Okręgu Śląskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach.

 

W obchodach udział wzięli członkowie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej z Okręgów: Mazowieckiego z prezesem ppłk. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim, Śląskiego z ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim, Lubelskiego z Lechem Marczakiem, Małopolskim z kpt. rez. Radosławem Gądkiem, Podkarpackiego z Krzysztofem Pąkiem, Łódzkiego z wiceprezesem kpt. w st. spocz. Januszem Rzepeckim.

 

W zorganizowanie obchodów Święta Żołnierza Rezerwy i III Pielgrzymki na Jasną Górę wielkim wkładem pracy i zaangażowaniem wykazali się członkowie Koła ZOR RP w Częstochowie z prezesem plut. rez. Arturem Wojciechowskim.

 

Słowa podziękowania za wsparcie należą się również władzom Miasta Częstochowy, a szczególnie osobiście zaangażowanemu w przygotowanie obchodów ppor. rez. dr. Ryszardowi Stefaniakowi – Zastępcy Prezydenta Miasta Częstochowy. Bez ich wsparcia, zorganizowanie obchodów w takiej formie, w jakiej one się odbyły nie byłoby możliwe.

 

(k)

Foto: Marcin, Łada, Artur Kucharski , Łukasz Kolewiński, Wiesława Karczmarczyk

 

Linki:

http://www.wczestochowie.pl/artykul/43108,czestochowianie-odznaczeni-podczas-swieta-zolnierza-rezerwy--zdjecia-

https://gazetaregionalna.com/przedstawiciele-czestochowy-i-regionu-nagrodzeni-podczas-swieta-zolnierza-rezerwy/

https://www.czestochowa.pl/swieto-zolnierza-rezerwy

http://wiadomosci.aktywnaczestochowa.pl/2023/10/swieto-zolnierza-rezerwy-czesrochowianie-z-odznaczeniami-i-medalami

https://www.nowydwormaz.pl/15,wszystkie-aktualnosci?tresc=32862 – strona Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim

https://czestochowskie24.pl/czestochowa/plk-rez-alfred-kabata-to-swieto-pokazuje-jak-wazni-sa-zolnierze-rezerwy/

https://fiat.fm/info/plk-rez-alfred-kabata-to-swieto-pokazuje-jak-wazni-sa-zolnierze-rezerwy/

https://www.youtube.com/watch?v=P8gdjOlVFDA

https://www.google.com/search?q=apel+jasnog%C3%B3rski+6+pa%C5%BAdziernika+2023&rlz=1C1EXJR_enPL877PL877&oq=apel+jasnog%C3%B3rski+6+pa%C5%BAdziernika+2023&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCjE5MzE3ajFqMTWoAgCwAgA&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:22e677f5,vid:P8gdjOlVFDA,st:0 - Apel Jasnogórski z dn. 6 X 2023

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04