Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Otwarcie historycznego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin

6 października 2023 r., po pięcioletnim remoncie uroczyście otwarto Kasyno Oficerskie w Twierdzy Modlin. W otwarciu obiektu uczestniczył wiceprezes ZG Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Łada.

 

Kasyno Oficerskie w Modlinie jest obiektem zabytkowym o wyjątkowym charakterze pałacowym, powstało na przełomie XIX i XX wieku. Budynek został zaprojektowany prawdopodobnie przez architekta rosyjskiego, ale nie wyklucza się współudziału w pracach projektowych polskiego architekta Piotra Leona Krasińskiego.

 

Przez długie lata kasyno pełniło ważną rolę w życiu Twierdzy Modlin, służąc wojsku oraz stając się miejscem spotkań najważniejszych osobistości państwowych i kulturalnym centrum regionu.

 

Po długim okresie przerwy, Kasyno Oficerskie powraca do życia jako centrum kulturalne, turystyczne i miejsce spotkań. Kasyno Oficerskie mieści się w dzielnicy Nowego Dworu Mazowieckiego - w Twierdzy Modlin, przy ul. Ledóchowskiego 160.

 

Podczas uroczystego otwarcia obiekt został poświęcony przez ks. proboszcza Janusza Nawrockiego, któremu towarzyszyli księża proboszczowie z okolicznych parafii. Do uroczystego przecięcia wstęgi burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski poprosił: byłego prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, posłów: Dominikę Chorosińską i Macieja Laska, przewodniczącą Mazowieckiej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jadwigę Zakrzewską, reprezentującą Marszałka Woj. Mazowieckiego Magdalenę Biernacką, dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Mariusza Frankowskiego, starostę nowodworskiego Krzysztofa Kapustę, przewodniczącego Rady Miejskiej Nowego Dworu Mazowieckiego Krzysztofa Bisialsiego i dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Kultury Agnieszkę Kubiak-Falęcką.

 

Po przecięciu wstęgi goście zwiedzili Kasyno Oficerskie, uczestniczyli także w przygotowanym przez organizatorów programie artystycznym. Na sali widowiskowej odbyła się także konferencja i wyświetlono film o historii kasyna.

 

Bardzo cieszymy się, że remont i modernizacja tego historycznego obiektu zostały już zakończone. Składamy serdeczne gratulacje władzom samorządowym Nowego Dworu Mazowieckiego i wszystkim osobom, które przyczyniły się do oddania Kasyna Oficerskiego do użytku.

 

Nasza radość jest tym większa, bowiem w projekcie rewitalizacji Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin zapisano, że znajdzie się tam siedziba Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy nadzieję że tak się niebawem stanie. Na razie jednak nie mamy o tym żadnych dokładniejszych informacji. Prezes ZG ZOR RP płk rez. Alfred Kabata wysłał już nawet zapytanie w tej sprawie do burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego i prośbę o wskazanie w obiekcie miejsca w którym będzie znajdować się siedziba ZOR RP.

 

XXX


Rewitalizacja i modernizacja Garnizonowego Kasyna Oficerskiego jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014 – 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, tytuł projektu „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez rewaloryzację dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin”, „Stworzenie funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych, w dawnym Kasynie Oficerskim w Twierdzy Modlin”, „Adaptacja historycznego obiektu dawnego Kasyna Oficerskiego na cele turystyczne oraz kulturalno - edukacyjne”. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, tytuł projektu „Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszaru rewitalizowanego poprzez rozwój infrastruktury dawnego Kasyna Oficerskiego w Twierdzy Modlin.

 

M.Ł.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04