Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto 5 pułku chemicznego

3 czerwca 2016 r., podczas święta i 5-lecia utworzenia 5 puku chemicznego  im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach, pułk i jego dowódca odznaczeni zostali przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej Medalami Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP.

Dekoracji sztandaru pułku Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP, będącym dowodem uznania dla dotychczasowej współpracy, dokonał prezes Związku płk rez. Alfred Kabata przy współudziale mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego – prezesa Okręgu Śląskiego ZOR RP. Po udekorowaniu sztandaru poczet sztandarowy zaprezentował otrzymany medal przed frontem pododdziałów.

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odznaczony został płk Bogdan Kula – dowódca pułku.

Zabierając głos płk rez. Alfred Kabata wyraził satysfakcję z udziału w uroczystości, dodając, że jest ona tym większa iż mógł odznaczyć za wzorową kilkuletnią współpracę, pułk i jego dowódcę.

Przed rozpoczęciem uroczystości na tarnogórskim rynku, płk rez. Alfred Kabata przeprowadził wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach i kadry jednostki na temat życia i działalności wojskowej patrona pułku gen. broni Leona Berbeckiego.

Uroczystości na rynku poprzedziła również koncelebrowana msza św. odprawiona w kościele pw. św. apostołów Piotra i Pawła.

Pododdziały na tarnogórski rynek wprowadziła orkiestra reprezentacyjna Śląskiej Policji. Po złożeniu meldunku przez ppłk. Mirosława Kobrynia – zastępcy pułku – płk. Sławomirowi Kleszczowi - szefowi Zarządu Obrony Przed  Bronią Masowego Rażenia Dowództwa Generalnego RSZ, podniesiono flagę państwową i odegrano hymn państwowy.

Przybyłych na uroczystość gości powitał dowódca pułku płk Bogdan Kula. Byli wśród nich m.in.: Barbara Dziuk – poseł na sejm RP, Maria Pańczyk – Pozdziej – senator RP, Józef Burdziak – starosta tarnogórski, Arkadiusz Czech – burmistrz Tarnowskich Gór, kmdr Jacek Barański – dowódca Centralnego  Ośrodka Analizy Skażeń, Jan Skawiańczyk – dyrektor Aresztu Śledczego w Tarnowskich Górach.

Podczas uroczystości odczytano decyzję dowódcy pułku o wyróżnieniu żołnierzy i pracowników wojska nagrodami rzeczowymi i urlopami nagrodowymi. Wręczono również odznaki pułkowe. W gronie osób, które je otrzymały byli płk rez. Alfred Kabata i mjr rez. Krzysztof Tomaszewski.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, w składzie których było 3-ch ułanów na koniach z ochotniczego szwadronu 3 Pułku Ułanów Śląskich.

Atrakcją dla mieszkańców miasta, zwłaszcza tych młodszych, był sprzęt 5 pułku chemicznego, który został zaprezentowany na tarnogórskim rynku. 

(k)

Foto: Artur Szczukiecki

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04