Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Święto ZOR RP

2 lipca 2016 r., w Legionowie, podczas obchodów Święta Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, przyjęto do organizacji nowych członków, wręczono odznaczenia i akt mianowania na wyższy stopień wojskowy.

Święto Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przypada 16 czerwca, w rocznicę zatwierdzenia I statutu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, co miało miejsce w Warszawie 16 czerwca 1922 r.

Uroczystość, odbywająca się w Urzędzie Miasta w Legionowie, rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru Zarządu Głównego ZOR RP i wysłuchania hymnu państwowego. Poczet sztandarowy stanowili: Lech Marczak, Zbigniew Kiełb i st. sierż. rez. Tomasz Dyzma. Prowadzący uroczystość Marcin Łada – wiceprezes ZG przedstawił program obchodów.

Uczestników uroczystości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: Michał Wiater – z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, płk. Krzysztof Gaj – szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P 1 SG WP, płk. Mirosław Demediuk – reprezentujący szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zbigniew Czaplicki - reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego.

W świecie brał udział kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – 102 letni kombatant, najstarszy członek ZOR RP, którego powitano gorącymi brawami.

Płk rez. Alfred Kabata omówił również najważniejsze przedsięwzięcia realizowane przez ZOR RP w 2016 r.        

Następnie, poprzez pasowanie szablą, w poczet członków Związku Oficerów Rezerwy RP przyjęto: kmdr. por. Adama Kulę, st. chor. sztab. w st. spocz. Henryka Szymkowskiego, st. chor. sztab. w st. spocz. Edwarda Golisa, st. chor. sztab. mar. w st. spocz. Kazimierza Pietrasiewicza, st. chor. mar. rez. Pawła Szczepanika, st. kpr. w st. spocz. Adama Janasa, Mariusza Świecę, Krzysztofa Pąka oraz członka wspierającego Karola Piotrowskiego. Nowo przyjęci członkowie otrzymali odznaki i legitymacje związkowe.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktu mianowania oficerowi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej mianowanemu na wyższy stopień wojskowy. Ppor. rez. Radosław Gądek – prezes Okręgu Małopolskiego - mianowany został przez Ministra Obrony Narodowej na stopień porucznika. Wręczenia aktu mianowania dokonał płk. Krzysztof Gaj – szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 Sztabu Generalnego WP. Por. rez. Radosławowi Gądkowi w imieniu członków ZOR RP gratulacje złożył prezes Związku płk rez. Alfred Kabata. Wraz z wiceprezesami ZG płk rez. Dariuszem Zielonką i Marcinem Ładą przekazał mu także dyplom, statuetkę

i upominek. Gratulacje i upominek przekazała także Barbara Nieroda – wiceprzewodnicząca Komitetu „Nasza gmina – Nasz Powiat”.

Święto Związku było również okazją do wręczenia odznaczeń. Na wniosek płk rez. Alfreda Kabaty Minister Obrony Narodowej odznaczył Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju ppor. rez. Ireneusza Owsika. Medal wręczył płk Krzysztof Gaj przy współudziale prezesa Związku.

Płk Mirosław Demediuk – reprezentujący szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył Medale „Pro Patria”, nadane przez ministra Jana Kasprzyka, na wniosek płk. rez. Alfreda Kabaty. Medalami „Pro Patria” udekorowani zostali: kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – 102 letni kombatant, Lech Marczak
i Zbigniew Kiełb.

Wręczono również Złote i Srebrne Medalami „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej”. Złotymi medalami odznaczeni zostali: Teresa Stroińska – Macińska, ppłk. rez. Lech Tomasiak, st. sierż. rez. Tomasz Dyzma,
st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Raczek
. Srebrnymi odznaczono Marka Krystyniaka – członka Warszawskiej Rodziny Katyńskiej i por. rez. Radosława Gądka.

Podczas uroczystości, osobom wspierającym działalność ZOR RP oraz członkom organizacji wręczono ryngrafy z wizerunkiem sztandaru ZG Związku. Ryngrafy otrzymali: Michał Wiater – z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, płk Krzysztof Gaj – Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 SG WP, płk Mirosław Demediuk – reprezentujący Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ppłk Andrzej Kamiński – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, Zbigniew Binienda – prezes Zarządu Sinevia Sp. z o.o, Marek Wrzesiński – prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, Adam Matyszewski - dyrektor I LO PUL w Gostyninie, Mirosław Markowski - dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Karolina Gwarek – wspierająca działalność Koła ZOR RP w Starych Babicach oraz członkowie ZOR RP: Teresa Stroińska – Macińska, kmdr ppor. Dariusz Kloskowski, kmdr por. w st. spocz. Adam Kula, st. chor. sztab. w st. spocz. Edward Golis, st. chor. sztab. mar. w st. spocz. Kazimierz Pietrasiewicz, st. sierż. rez. Tomasz Dyzma, mat. mar. w st. spocz. Stanisław Sekuła, Sławomir Garbacz, Krzysztof Pąk.

Z okazji obchodów Święta ZOR RP listy gratulacyjne nadesłali m.in.: Małgorzata Kidawa – Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojciech Fałkowski – podsekretarz stanu w MON, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jan Grabiec – poseł na Sejm RP, Jan Tarczyński – dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej, ppłk Sławomir Szwemin – dowódca 2 Stargardzkiego batalionu saperów, ppłk Roman Nowogrodzki – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Gliwicach.

Po wystąpieniach zaproszonych gości wykonano wspólną fotografię, która zakończyła uroczystości.

W święcie, jako goście zaproszeni, uczestniczyli m. in.: Michał Wiater – z-ca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, płk Krzysztof Gaj – Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień P1 SG WP, płk Mirosław Demediuk – reprezentujący Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie – reprezentujący Marszałka Woj. Mazowieckiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, ppłk Andrzej Kamiński – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, mjr Paweł Zasuń- z-ca Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Ochota, Zbigniew Binienda – prezes Zarządu Sinevia Sp. z o.o, Marek Wrzesiński – prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej, Adam Matyszewski-dyrektor I LO PUL w Gostyninie, Mirosław Markowski - dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, Halina Drachal – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Marek Krystyniak – członek Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Krzysztof Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Urszula Przymus –prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Barbara Nieroda – wiceprzewodnicząca Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

(k)

Foto: Karolina Gwarek

  • 00
  • 01
  • 02
  • 03